EESTEC is about people, travelling and further learning...

Ko smo mi?

EESTEC (Electrical Engineering Students’ European assoCiation) je udruženje studenata elektrotehnike Evrope, a ujedno i najveći međunarodni projekat studenata elektrotehničkih i informatičkih nauka. To je nevladina, neprofitabilna organizacija, nastala 1986. u Eindhovenu, Holandija. Godine 1995. sjedište je premješteno u Cirih. Danas je administrativno sjedište organizacije u lokalnom komitetu Delft, Holandija.

Ko upravlja EESTEC-om?

Članovi Internacionalnog upravnog odbora na čelu sa predsjednikom donose odluke o organizaciji na međunarodrom nivou. Njihov osnovni zadatak je da osiguraju povezanost i integraciju lokalnih komiteta, da prate i pomažu njihov razvoj ali i da isključe lokalni komitet ukoliko ne ispunjava određena očekivanja. Odbor čine nekoliko zaslužnih članova različitih lokalnih komiteta sa mandatom u trajanju od jedne godine.

Organizaciju na lokalnom nivou sačinjavaju EESTEC lokalni komiteti, od kojih svaki ima upravni odbor, način organizovanja i članove. EESTEC trenutno broji  56 lokalnih komiteta u više od 20 zemalja Evrope, sa oko 6000 članova od kojih je 3000 aktivno.

Koji su ciljevi organizacije?

Primarni cilj EESTEC-a je da uspostavi, promoviše i razvija međunarodne kontakte i razmjenu ideja između studenata elektrotehnickih i informatickih fakulteta. Udruženje teži da razvije i poboljša saradnju među studentima, kao i saradnju između studenata i kompanija, univerziteta i drugih studentskih organizacija. Njeguje se rad u timu kroz zabavu i druženje, širenje pozitivne energije. Podstiče se oprobavanje i vježbanje profesionalnih vještina koje nisu direktno vezane za struku.

Rad i djelovanje ove organizacije se oslanja na sposobnosti i entuzijazam njenih članova kao i njihovu želju za napredovanjem i unaprijeđenjem tehničkog znanja. Naša vizija je da ujedinimo studente elektrotehnike i računarstva iz cijele Evrope kako bi dostigli svoj puni potencijal u društvenom i akademskom životu. Tokom godina EESTEC je razvio niz događaja preko kojih se nabrojano i postiže.

Realizacija ciljeva…

Lokalni komiteti tokom godine organizuju stručne radionice, razmjene, seminare, prakse i druge aktivnosti, sa ciljem da studenti dobiju bolji osjecaj za rad u industriji svoje i stranih zemalja.

Na studentskim radionicama koje traju 7-10 dana studenti se upoznaju sa tehničkim dostignućima, stiču uvid kako se dati problemi rješavaju u različitim zemljama i na taj način upotpunjuju svoja zanja i stiču nova iskustva.

Razmjene su događaju kulturnog i socijalnog karaktera, putem kojih studenti upoznaju tradiciju i običaje drugih naroda, ostvaruju nove kontakte, usavršavaju strane jezike i time unaprijeđuju lične vještine.

Naš lokalni komitet

Lokalni komitet Istočno Sarajevo je član Udruženja studenata elektrotehnike Evrope – Istek od 2005. godine i trenutno broji više od 50 članova.
Od osnivanja do danas, organizovali smo 7 međunarodnih događaja, sa ciljem da domaćim i stranim studentima pružimo priliku za stručno, lično i profesionalno usavršavanje i podstaknemo upoznavanje različitih kultura. Kroz naše razmjene i radionice Istočno Sarajevo je posjetilo oko 150 studenata iz 25 zemalja Evrope. O pozitivnoj slici našeg grada koju su u svoje otadžbine odnijeli strani studenti, najbolje svjedoči to što se mnogi ponovo vraćaju da učestvuju na još nekom od naših događaja ili barem posjete svoje kolege i učvrste stečena prijateljstva.

Lokalni Komitet Istočno Sarajevo poznat je po svojoj tradiocionalnoj zimskoj razmjeni – „Jahorina Winter Exchange“, koju smo organizovali svake zime u januaru punih 6 godina. Naši participanti su imali priliku da 7 dana skijaju na našoj olimpijskoj ljepotici Jahorini, kao i da se upoznaju sa kulturom i običajima lokalnog stanovništva.

Kroz odličnu saradnju sa profesorima Elektrotehničkog fakulteta, uspjeli smo 2012. godina da organizujemo našu prvu stručnu radionicu iz oblasti informatike – „Jahorina Spring Break“. Radionica je bila u vrijeme međunarodnog simpozijuma „Infoteh“, koji se održava svake godine na Jahorini.

Pored stručnog usavršavanja, trudimo se da studentima omogućimo da pronađu posao ili stručnu praksu i steknu vještine neophodne u poslovanju koje nisu sastavni deo inženjerskog obrazovanja.
Lokalni Komitet Istočno Sarajevo oduvijek je ulagao i u edukaciju svojih članova. Naši članovi su bili prisutni na svim Kongresima i Predsjedničkim konferencijama Udruženja, na kojima se pored treninga donose i odluke o budućnosti cijele organizacije.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta sa Udruženjem se najprije mogu upoznati tokom promocija, organizovanih na početku svakog semestra, dok se tokom cijele godine mogu učlaniti. Kroz česte sastanke, formalne i neformalne, članovi se upoznaju sa organizacijom i njenim aktivnostima što će im omogućiti da se aktivno uključe u rad Udruženja. Tokom cijele školske godine, sa akcentom na period prije organizovanja događaja, održavaju se intezivni sastanci koji članovima pomažu da na adekvatan način učestvuju u pripremama. Međutim, pored aktivnosti edukativne prirode, svake godine organizuju se proslave i događaji usmjereni na druženje, kontakt sa alumni članovima i drugim studentskim organizacijama.

Zašto postati član EESTEC-a?

EESTEC studentima pruža priliku da proputuju veći dio Evrope kroz razmjene i radionice koje organizuju lokalni komiteti. EESTEC omogućava budućim inženjerima elektrotehnike da se u okviru EESTEC aktivnosti blagovremeno upoznaju sa realnim problemima u elektroindustriji. Sa EESTEC-om ćete proširiti vidike, poboljšati znanje stranih jezika, imati priliku da upoznate kulturu i tradiciju drugih zemalja, steći ćete prijatelje širom Evrope i uz sve to imaćete nezaboravan provod.

Jednom kada osjetite “EESTEC spirit” postaćete kreativnija i zabavnija osoba, koja voli izazove.

If you like this post Share it with your friends...