EESTEC is about people, travelling and further learning...

Galerija

Jahorina Spring Break

Tradicionalni događaj koji svake godine organizuje LK Istočno Sarajevo. Većim dijelom se dešava na Jahorini i prati naučni simpozijum INFOTEH, ali takođe pokazuje participantima čari naše olimpijske ljepotice Jahorine...

2 Photos

Gdje smo bili...

Uspomene sa nekih internacionalnih događaja u kojima su učestvovali naši članovi...

5 Photos

Humanitarne akcije

Fotografije sa nekih od humanitarnih akcija koje su organizovane od strane našeg Lokalnog Komiteta...

1 Photos

EESTEC Žurke

Fotografije sa EESTEC žurki

1 Photos

If you like this post Share it with your friends...