EESTEC is about people, travelling and further learning...

Galerija

Jahorina Spring Break

Tradicionalni događaj koji svake godine organizuje LK Istočno Sarajevo. Većim dijelom se dešava na Jahorini i prati naučni simpozijum INFOTEH, ali takođe pokazuje participantima čari naše olimpijske ljepotice Jahorine...

Gdje smo bili...

Uspomene sa nekih internacionalnih događaja u kojima su učestvovali naši članovi...

Humanitarne akcije

Fotografije sa nekih od humanitarnih akcija koje su organizovane od strane našeg Lokalnog Komiteta...

EESTEC Žurke

Fotografije sa EESTEC žurki

If you like this post Share it with your friends...